Free Download Біблія  без інтернету українською мовою аудіо 3.1.1069 APK

Free Download Біблія без інтернету українською мовою аудіо 3.1.1069 APK

App Information of Біблія без інтернету українською мовою аудіо

App Name Біблія без інтернету українською мовою аудіо v3.1.1069
Genre Books & Reference, Games
Size1.1 GB
Latest Version3.1.1069
Get it On Google Play
Update2020-10-04
Package Namecom.free.audiobook.bible.offline.jesus.god.ukranian.quotes
Rating ( 22 )
Installs500+

Description of Біблія без інтернету українською мовою аудіо

Святе Письмо, Священне Писання або Біблія, збірник книг, що утворюють Біблію (грец. τά βιβιλία, βιβλία, «вівлія» тобто «збірка книг»; також через місто Бібл куди завозили папірус) — Слово Бога, містить книги релігійного (історично-повчального) змісту. Є богонатхненними писаннями, на яких ґрунтується юдейське та християнське віровчення.

В основі назви «Заповіт» лежить ідея угоди Бога з усім людством: у Старому Заповіті розповідається про створення світу, гріхопадіння і союз Бога із народом Ізраїля; у Новому Заповіті — про спасіння людства від гріха через викуплення його Ісусом Христом своєю смертю та новий союз з Богом.

Окрім канонічних книг, існують і неканонічні книги (навколо-канонічні), апокрифи, що мають важливе значення для істориків, філологів тощо. Католицький та православний канони Святого Письма (Біблії) включають в себе 77 книг, а у протестантів — 66.

Ви можете прослухати Книги Аудіо Біблії:
Старий Завіт
Новий Завіт

Українська Аудіо Біблія mp3 offline:
– Прослуховування книг і глав Аудіо Біблії без інтернету
– Легкий доступ до віршів, розділів та книг.
– Таймер прослуховування.
– Продовжуйте читати з останнього прочитаного вірша.
– Розділ налаштувань для швидкої конфігурації додатку.
– Легко навігація між розділами.
– Діліться віршами в соціальних мережах або за допомогою смс.
– Пошук віршів в розділі, книзі, в Старому/Новому Заповітах або у всій Біблії.
Holy Scripture, Scripture, or the Bible, a collection of books that make up the Bible (Greek τά βιβιλία, βιβλία, “Oivia” ie “book collection”; also through the city of Bible where the papyrus was brought) – The Word of God, contains religious books (historically, religious) ) content. They are the inspirational scriptures on which the Jewish and Christian doctrines are based.

The basis of the name “Testament” is the idea of ​​the agreement of God with all humanity: the Old Testament talks about the creation of the world, the fall and the union of God with the people of Israel; in the New Testament, the salvation of mankind from sin through the redemption of Jesus Christ by his death and a new union with God.

In addition to canonical books, there are non-canonical books (around-canonical), apocrypha, which are important for historians, philologists, and the like. The Catholic and Orthodox canons of the Holy Bible (Bible) include 77 books and 66 Protestants.

You can listen to Audio Books of the Bible:
The Old Testament
New Testament

Ukrainian Audio Bible mp3 offline:
– Listening to books and chapters of the Bible Audio without the Internet
– Easy access to poems, chapters and books.
– Listening timer.
– Continue reading the last verse you read.
– Settings section for quick application configuration.
– Easily navigate between sections.
– Share poems on social networks or via sms.
– Search for verses in a chapter, book, Old / New Testaments, or throughout the Bible.
This update brings small improvements and bug fixes. Thank you for your positive feedback and reviews. Have a nice day! Listen audio bible!

Leave a Reply